News Notices

भर्ना खुल्यो !भर्ना खुल्यो!! भर्ना खुल्यो!!!

By | 2022-07-13T09:23:13+00:00 September 16th, 2019|News Notices|

भर्ना खुल्यो !भर्ना खुल्यो!! भर्ना खुल्यो!!! 10 to 50% Discount Offer Admission Open For DHM, ADHM, PDHM professional diploma in Culinary art ,Hotel Training in hospitality management course. Achieve CTEVT Recognized & international recognized certificate. SEE +2 appeared Students can join Diploma culinary arts master chef in hospitality management. Cook, waiter, bartender, barista, housekeeping, Veg

अष्ट्रेलियाको पीआर लिन सहयोग गर्ने ४ विषय

By | 2019-11-13T05:18:31+00:00 September 16th, 2019|News Notices|

लबर्न । अष्ट्रेलियामा राम्रो पढाइ तथा करियरको राम्रो अवसर छ । त्यसैले विदेशी विद्यार्थीको संख्या ह्वातै बढीरहेको छ । यहाँ आउने विद्यार्थीहरुले आफ्नो सुनिश्चित भविष्यको लागी पीआर लिन चाहन्छन्। पीआरको लागी आवश्यक मापदण्ड संगै विद्यार्थीले पढेको विषयले पनि प्रभाव पार्छ । पीआरको लागी मूख्यत: यी विषयलाई प्राथमिकता दिइन्छ : १. नर्सिङ्ग अष्ट्रेलियामा नर्सको माग अत्यधिक छ